w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/352/2004 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pobierz plik:pdf0140508000.pdf