w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy Nr XXVII/298/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2005 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasta Świdnicy.

Pobierz plik:pdf0130519011.pdf