w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 105/2004 z 15 grudnia 2004 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/225/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0110510011.pdf