w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XXVIII/275/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0070501011.pdf