w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXV/98/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0040512000.pdf