w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 84/2004 z 1 grudnia 2004 roku w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Oławie nieprawidłowości w uchwale Nr XXV/151/2004 z 27 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2004.

Pobierz plik:pdf0010515000.pdf