w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/255/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz zwolnienia od tej opłaty na terenie Gminy Prusice.

Pobierz plik:pdf1040420023.pdf