w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/251/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1030420023.pdf