w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/188/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1020422033.pdf