w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Marcinowice Nr XXI/131/04 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.

Pobierz plik:pdf1010419052.pdf