w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 177/IV//2004 z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

Pobierz plik:pdf1000408072.pdf