w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XII/172/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 2005 roku.

Pobierz plik:pdf0990408143.pdf