w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Czernica nr XIX/227/2004 z 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na obszarze Gminy Czernica.

Pobierz plik:pdf0970423012.pdf