w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Rady Gminy w Udaninie nr XXV/75/04 z 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0960418052.pdf