w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr XXVII/A/196/2004 z 17 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Pobierz plik:pdf0900407011.pdf