w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Malczycach nr XXI/118/04 z 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf0890418022.pdf