w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.II.16.2024 z dnia 1 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace remontowe.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.054.2024---Zlotoryja-m.pdf102.27 KB