w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.II.15.2024 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.053.2024---Zlotoryja-m.pdf104.52 KB