w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 45/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Stoszowice nr LIX/352/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.052.2024---Stoszowice.pdf92.78 KB