w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2005, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej.

Pobierz plik:pdf0820404043.pdf