w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XI/26/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bierutów za 2023 rok.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.048.2024---Bierutow.pdf133.79 KB