w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXI/71/04 Rady Gminy Niechlów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal dla celów obniżenia podatku rolnego oraz ustalenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty targowej.

Pobierz plik:pdf0810404032.pdf