w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Zagrodno do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2024 r.

Pobierz plik:

pdfK.WR.0000.044.2024---Zagrodno.pdf138.66 KB