w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Rudna Nr XXV/171/04 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0790411032.pdf