w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/232/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z 7 października 2004 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0770420023.pdf