w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/228/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0760420023.pdf