w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów od uchwały nr IV/188/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 31 sierpnia 2004 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wiązowa informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Pobierz plik:pdf0720417053.pdf