w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLIX/959/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej w Wierzbicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.070.2023---Kobierzyce.pdf107.9 KB