w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Rady Powiatu w Miliczu w związku z rozpatrzeniem skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego na Starostę Powiatu Milickiego – uchwała Nr XV/95/04 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie skargi na Starostę Milickiego.

Pobierz plik:pdf0670413000.pdf