w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XX/130/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminu jej płatności oraz wysokości stawek tej opłaty.

Pobierz plik:pdf0660424063.pdf