w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXV/159/04 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Pobierz plik:pdf0640406011.pdf