w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 29/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Lubań nr LXXVI/397/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.035.2023---Luban-w.pdf91.87 KB