w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XX/131/2004 Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Wińsku.

Pobierz plik:pdf0630422022.pdf