w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXV/207/2004 z 27 lipca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez jednostkę budżetową Gimnazjum nr 3 w Lubaniu wieloletniego zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego „Remont kładki dla pieszych nad ul. Rybacką w Lubaniu”.

Pobierz plik:pdf0620410011.pdf