w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 50/2004 z 30 czerwca 2004 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Lubań nieprawidłowości w uchwale Nr XV/65/2004 z 27 maja 2004 roku
w sprawie zmian w uchwale Nr XII/58/2004 Rady Gminy Lubań z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2004.

Pobierz plik:pdf0610410042.pdf