w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sulików nr XIX/133/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/04 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Pobierz plik:pdf0590425052.pdf