w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w budynku hali sportowej ul. 1 Maja 4 w Środzie Śląskiej” oraz „Kompleksowa modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w budynku hali sportowej ul. Konstytucji 3 Maja w Środzie Śląskiej”.

Pobierz plik:pdf0580418043.pdf