w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIII/190/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIII/310/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Środa Śląska.

Pobierz plik:pdf0570418043.pdf