w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 128/XXIII/2004 Rady Miejskiej Piławy Górnej z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych.

Pobierz plik:pdf0540402041.pdf