w sprawie zaskarżenia uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXV/148/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.

Pobierz plik:pdf0480421063.pdf