w sprawie rozparzenia zastrzeżeń Burmistrza Karpacza z dnia 26 maja 2004 r. do wniosków pokontrolnych nr nr 3, 4 i 32 zawartych w wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 maja 2004 r. (znak: WK.660/111/K-73/03).

Pobierz plik:pdf0470406011.pdf