w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 34/2004 z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Zawonia nr X/85/2004 z 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0460420052.pdf