w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 36/2004 z 12 maja 2004 r. w sprawie wskazania Radzie Gminy Osiecznica nieprawidłowości w uchwale nr XVIII/95/04 z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osiecznica na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0450401052.pdf