w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/204/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/38/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0430420023.pdf