w sprawie rozpatrzenia odwołania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu od uchwały nr I-168/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0400401043.pdf