w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XXIV/88/04 z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Pobierz plik:pdf0390412013.pdf