w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/XIX/121/04 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Pobierz plik:pdf0290420042.pdf