w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXVIII/175/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.038.2021---Malczyce.pdf