w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 20/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Lubińskiego nr XXIX/235/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2021.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.037.2021---Powiat-Lubinski.pdf