w sprawie rozpatrzenia odwołania kandydata od uchwały Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (z miejscem wykonywania zadań w Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu) nr 2/2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.028.2021---RIO-Konkurs.pdf